Мултимедијалната патувачка стрип изложба „CAN for Balkans“ доаѓа во Велес

По Романија, Албанија, Белгија и Србија, токму Велес ќе биде центар на стрип културата во Македонија. Уметници и сценаристи, стрип теоретичари, професори, љубители на

Read more