„ПЛОТС проект“ од областа на театарот во МКЦ

Младинскиот Културен Центар е првата установа од областа на културата во Македонија, која минатата година доби проект финансиран од Европската комисија за култура, во

Read more