Научен собир на млади македонисти

Од 16 до 18 мај 2013 г. на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ ќе се одржи Осмиот научен собир на млади македонисти. Овогодишниот собир се карактеризира

Read more