Македонска поезија во Романија

Во годишниот зборник на Друштвото на писатели на Романија беа објавени избрани песни од современите македонски поети Раде Силјан, Милош Линдро, Димо Н. Димчев,

Read more