Македонците во Албанија со своја телевизија

(Македонска нација) Конечно телевизиска програма на македонски јазик и во Албанија. Но, не на државната радио телевизија, што со години го бараат Македонците, и

Read more