Роза Мојсовска ја промовираше „Ја имам надежта“

Збирката поезија „Ја имам надежта“ содржи 52 песни, а отпечатена е во тираж од 500 примероци. Роза Мојсовска е автор и на збирките „Во

Read more