Центарот за културен проток “АРТерија” со конкурс за учество на “УФО” 2012

Центарот за културен проток “АРТерија” објавува конкурс за учество на вториот по ред Уметнички Фестивал Охрид “УФО” 2012.

Сите заинтересирани можат да испратат CV, портфолио и фотографии од проектот со кој сакаат да учествуваат, на e-mail адресата: arterija@ymail.com

Темата е слободна, а предност ќе имаат проекти кои досега не биле прикажани/изложени јавно на некој настан. Проектите можат да вклучат дела изработени во најразлини медиуми и дисциплини (слики, графики, фотографии, инсталации, видео арт, перформанси итн.), и во зависност од проектот ќе биде понуден соодветниот простор.

Крајниот рок за пријавување е 20-ти Октомври 2011.

Center for cultural flow “ARTerija”

You May Also Like