УИНТ и Триаголник потпишаа договор за соработка

Универзитетот за информатички науки и технологии „Свети Апостол Павле“ од Охрид и Центарот за неформално образование Траголник од Скопје потпишаа Меморандум за соработка.

Memorandum_UNIT_i_Triagolnik

Ова претставува уште еден чекор во заложбите за комплементарност на формалното и неформалното образование.

Соработката на  оди во прилог на заложбите на Р. Македонија за воведување на концептот на доживотно учење кој претполага дека луѓето, а пред се младите треба уште во текот на нивното образование да се стекнат со вештини и навики за континуирано учење и лична и професионална надградба.

You May Also Like