Промотивни читања на Игор Исаковски во Холандија

Од 24 до 29 октомври, Игор Исаковски ќе одржи поетски читања во холандските градови Меерсен, Амстердам и Маастрихт,при што ќе биде промовирана неговата книга одбрана поезиjа, “Мадам Хаjд, Мистер Хаjд” во издание на “Азул прес”, а во холандски превод на Рул Шуjт.

Едно од читањата ке се одржи во рамките на меѓународниот поетски фестивал Maastricht International Poetry Nights, коj се одржува на секои две години, а годинава ке го има своето деветто издание.

Игор Исаковски е роден во Скопје 1970 година. Докторант е на катедрата за Општа и компаративна книжевност при Филолошкиот факултет “Блаже Конески”. Обjавил два романи, две збирки раскази, две книги куси прозни и поетски записи и седум збирки поезиjа. Досега, книги со неговата одбрана поезиjа се обjавени на англиски, словенечки и хрватски.

You May Also Like