Наградени најдобрите математичари

Градоначалникот на Град Скопје, Коце Трајановски, денеска во салата на Советот на Град Скопје, им ги додели дипломите и решенијата за парични награди на победниците на вториот  натпревар по математика меѓу средните училишта на Град Скопје, којшто  на 11.05.2013 година  се одржа во просториите на СУГС „Георги Димитров“.

– Ме радува фактот што ова натпреварување стана традиционално и доби меѓународен карактер. Ова е одлична форма, начин и можност учениците и наставниците да се мотивираат повеќе да ја изучуваат математиката и да  учествуваат на натпревари. Сакам да ги замолам наставниците по математика да вложат поголем напор и труд за нивните ученици да го засакаат овој предмет. Математиката е предмет кој ќе ви помогне пологично и полесно во иднина да ги решавате проблемите со кои секојдневно ќе се соочувате.Ние како одговорни за квалитетот на вашето образование планираме во иднина вакви натпревари да организираме и по другите наставни предмети, а се надеваме дека овој натпревар по математика ќе прерасне и во балкански – истака градоначалникот Трајановски.

На натпреварот по математика, чија цел е  да се поттикне конструктивен натпревар меѓу учениците за постигнување повисоки образовни цели, како и продлабочување на знаењата на учениците, учествуваа 141 ученик од I, II и од III година, од сите 21 средно училиште кои се во надлежност на Град Скопје, а годинава  натпреварот доби и меѓународен карактер со присуство на гости од Република Србија и Република Бугарија.

Учениците се натпреваруваа во две групи, ученици од гимназиско и ученици од стручно образование. Најдобрите тројца натпреварувачи од I, II и од III година, од стручно и од гимназиско образование,  беа наградени со Дипломи и симболични парични награди, додека на сите преостанати ученици и на нивните ментори  им беа врачени признанија за учество во натпреварот.

Во натпреварот меѓу  учениците од прва година – гимназиско образование првото место го освои Ѓорѓина Цениќ од СУГС „Орце Николов“, второто Анастасија Демерџиева од  СУГС „Георги Димитров“, а третото место Мартина Величковска, СУГС  од „Орце Николов“. Меѓу натпреварувачите од втора година – гимназиско образование најдобр беше Бојан Лозановски од СУГС „Јосип Броз Тито“, втора
Ива Михајловска од СУГС „Раде Јовчевски – Корчагин“, а трета Ана Марија Ѓурчинова од СУГС „Георги Димитров“. Од учесниците од трета година – гимназиско образование, прво место освои Филип Жаков од СУГС „Георги Димитров“, второ Никола Кировски од СУГС „Георги Димитров“, а трето место Ферид Мемед од СУГС „Орце Николов“.

Во натпреварот меѓу  учениците од прва година – стручно образование првото место го освои Здравко Тодоров од СУГС „Владо Тасевски“, второто Виктор Митевски од СМУГС „Д-р Панче Караѓозов“, а третото место Гоце Софески од  СУГС „Владо Тасевски“. Од учениците од втора година – стручно образование прва беше Еми Веселкоска од СЕПУГС „Васил Антевски – Дрен“, втор Бруно Серафимовски од СМУГС „Д-р Панче Караѓозов“, а трето пласирана  Марија Стоилевска од СЕПУГС „Васил Антевски – Дрен“, а од учесниците од трета година – стручно образование, најдобар беше Антонио Мукоски од СУГС „Владо Тасевски“, второто место го освои Игор Зафировски од  СУГС „Лазар Танев“, а третото Викторија Бежовска од  СУГС „Марија Кири Склодовска“.

Годинава заедно со нашите ученици се натпреваруваа и учениците  гости од Р.Србија и  од Р. Бугарија, коишто освоија награди и  места што ги делеа со домаќините  во следните категории:

1.    Душан Димиќ, втора година,  од гимназијата  „Светозар Марковиќ“ ,   Ниш , Р. Србија,  освои   прво  место;
2.    Иван Герганов, втора година, стручно образование  од СОУ „П.Р. Свавејков“ ,
Крџели, Р. Бугарија –  освои прво  место;
3.  Ангела Живановиќ, трета година,  од гимназијата „ Светозар Марковиќ“ ,  Ниш,
Р. Србија,  освои   прво  место;
4.  Иван Стошиќ, трета година, од гимназијата „Светозар Марковиќ“- Ниш , Р.
Србија,  освои   трето  место.

Натпреварувачите за освоено прво место  добија диплома и  парична награда во износ од 4 000 денари,  за второ  од 3 000 денари, а за трето место  од 2 000 денари.

И годинава координатот на натпреварот беше тимот на наставници од СУГС „Георги Димитров“ на чело со директорот Саша Стојменов, а во негова реализација се вклучија наставниците по математика од сите 21 средно училиште во надлежност на Градот Скопје.

You May Also Like