Ирското списание „Ривајвл“ со избрани песни од македонски автори

Во новиот број на реномираното ирско списание за литература „Ривајвл“, кое го издава Книжевниот центар од Лимерик, се објавени избрани песни од седум современи македонски поети: Санде Стојчевски, Милош Линдро, Димо Н. Димчев, Весна Ацевска, Јовица Тасевски – Етернијан, Виолета Танчева-Златева и Маја Апостолоска.

Изборот на песните го направи познатиот ирски поет Ноел Кинг. Списанието „Ривајвл“ го објавува Книжевниот центар од Лимерик и излегува четири пати годишно.

You May Also Like