Одбрана свечената песна за 20 години македонска независност

Врз основа на конкурсот објавен на  27 јули 2011 година во весникот „Вечер“,  за изработка на композиција која ќе биде изведена на генералната прослава на 8 септември што ја организира Владата на Република Македонија, во Министерството за култура пристигнаа вкупно 13 композиции.

Комисијата во состав проф. Стојан Стојков – композитор, проф. Живоин Глишиќ – композитор и аранжер, проф.  м-р Гордана Јосифова Неделковска – репродуктивен уметник, проф. м-р Саша Николовски Ѓумар – диригент, Ванчо Димитров – музички уредник, Михаил Ренџов – поет, Ѓорѓи Барбаровски – поет и новинар, вон. проф. м-р Сашо Татарчевски – диригент и Јета Старова – репродуктивен уметник, по преслушувањето на композициите донесе едногласна одлука, композицијата насловена „Македонија“, за која музиката и аранжманот ги направи Кире Костов, а текстот Миодраг Врчаковски, да биде свечената песна со која ќе се одбележи 20 годишнината од независноста на Република Македонија.

You May Also Like