„Кумова слама“ нова книга од Славе Ѓорѓо Димоски

Во издание на издавачката куќа „Три“ од Скопје, во едицијата награда „Антево перо“ од печат излезе книгата „Кумова слама“ од Славе Ѓорѓо Димоски.

Димоски е прв добитник на наградата „Антево перо“ воспоставена во чест на македонскиот великан, поетот Анте Поовски. Наградата ја доделува меѓународната манифестација „Анте Поповски – Антево перо“, која го реализира и печатењето на книгата. Книгата беше промовирана на манифестацијата во Скопје и Лазарополе на 28 и 29 септември 2018 година.

Поднасловот на книгата „Патописи, дневници, записи“ упатува на различен тип пеења кои настанувале на различни места и по различни поводи во последните дваесетина години (песните се датирани и посочени се местата каде што настанувале), но сите нив ги врзува препознатливиот поетски импус на Славе Ѓорѓо Димоски.

Во оваа стихозбирка се тематизира и смислата и богатството на севкупната македонска поетска традиција, во која името на Анте Поповски е темелен и жив кардиограм, врвна изохипса без која поетската мапа на Македонија не би била – планинска мапа, односно мапа на тешко достижни врвови. Во „Кумова слама“ Димоски покажува дека врвното начело на поезијата е да молчи додека пее; да поставува прашања наместо да дава одговори; да овозможи да ја слушнеме тишината како најсовршена хармонија, додека го слушаме срцебиењето на стихот, се вели во образложението на жири-комисијата за наградата.

„Кумова слама“ е тринаестта самостојна поетска книга на Славе Ѓорѓо Димоски.

Тој е автор на уште пет книги поезија за деца и на три книги со есеи.

You May Also Like