Генералната директорка на УНЕСКО Ирина Бокова со порака за Светскиот ден на книгата и авторското право

Генералната директорка на УНЕСКО Ирина Бокова, по повод Светскиот ден на книгата и авторското право 23 април 2012, со порака до јасноста, која ви ја презентираме во целост:

Нашиот однос кон книгата во голема мера го одредува нашиот однос кон културата. УНЕСКО повикува на 23 април, на Светскиот ден на книгата и авторското право да се обединиме околу книгата, да ги поддржиме оние што живеат од книгата и со книгата, и кои се чинители таа да живее.

Во форма на книга или кодекс, ракопис, печатена или во електронска форма на таблет компјутер, книгата досега го смени изгледот сто пати. Пренесена на било кој носач, книгата ги материјализира идеите и вредностите што мажите и жените ценат дека се достојни да се пренесат. Таа е драгоцена алатка за споделување на знаењата, за заедничко разбирање, за отворање кон другите и кон светот.

УНЕСКО сака секому да даде можност за пристап до нејзините големи потенцијали. Заложбите почнуваат во училиштето, со една одлучна битка против неписменоста кај децата и кај возрасните, и тие продолжуваат во зацврстувањето на културните политики. Без квалитетно образование, страниците во книгите остануваат неми. Книгите ретко живеат осамени: тие повикуваат да се читаат други книги, кои пак, откриваат нови богатства. Без целосен достап до содржините и до изворите на физичките и виртуелни библиотеки, книгата како да ја губи силата, нејзината разноликост пресекнува. Овој синџир на книгата се потпира на стаклени нозе и бара голема будност и инструменти за поддршка. Донесувањето конвенции од страна на УНЕСКО, како што е Конвенцијата за промоција на разноликоста на културните изрази е само еден пример. Заштитата на авторското право е основен принцип и компас на овој културен континент во постојан развој.

Во 2012 година, Светскиот ден на книгата и авторското право е во знакот на преводот. Ние ја славиме 80-годишнината од формирањето на Index Translationum, светската база на преводи под раководство на УНЕСКО. Овој единствен инструмент е прекрасна алатка за ширење и следење на светскиот културен наплив. Исправени пред растежот на издавачката продукција, земјите членки треба да ги соединат своите сили за да создадат еден покомплетен, помоќен и поотворен инструмент. Преводот е првиот чекор кон зближување на народите, тој е исто така едно убаво искуство за децентрализација, школа за разноликост и за дијалог. Преводот е главниот мотор за нашата творечка разноликост, кој го збогатува секој јазик во допир со другите јазици.

Нашиот свет има потреба да ја разбере различноста на културите и да развие во свеста кај сите мажи и жени многу повеќе знаења за различните култури и односите меѓу нив. Ние имаме потреба да живееме заедно во хетерогени општества. Нам ни треба здружени да ги откриваме нашите заеднички предизвици.

На 23 април, УНЕСКО отпочнува со активностите за одбележување на Светскиот ден на книгата и авторското право во Ереван во Ерменија, во светската престолнина на книгата за 2012 година. На овој ден ги повикувам сите партнери на УНЕСКО, оние на универзитетите, на катедрите, во училиштата, здружени да потсетат дека книгата е среќа и сила која треба да се стави во секоја рака.

You May Also Like