Пелагониски културно-уметнички средби во Новаци

Со традиционални песни и ора, храна и ракотворби во општина Новаци се одржаа Пелагониските културно-уметнички средби, во рамки на културно-забавното Лето Новаци 2018. Истовремено

Read more