Македонската кинематографија со широка меѓународна активност

Филмскиот фонд работи веќе 4 години и во овој период (мандат на двајца директори) се реализирани 52 филма (16 играни, 16 кратки играни, 18

Read more