За идолопоклонството и месијанството

Овие балкански простори, а очигледно и поширокиот предел на медитеранот, се плодна почва за креирање идоли, за митологизација, идолопоклонство и месијанство. Претпоставувам дека тоа

Read more