Говорната комуникација кај децата од предучилишна и раната училишна возраст

Говорот и јазикот како средство за комуникација отсекогаш го привлекувале вниманието на научниците од многу научни дисциплини. Го привлекувале вниманието и на лингвистите, и

Read more

Промоција на софтвер за синтеза на говор на македонски јазик

Денеска ( 13 март, 2013 година, среда) со почеток во 11:30 часот, министерот за информатичко општество и администрација, Иво Ивановски и министерот за труд

Read more