Како да создадеш гениј!? Методот на Глен Доман

Методот на Глен Доман е погоден за сите деца. Не е добро да ги мешате индиго децата  – тие навистина се раѓаат со способности.

Read more