Европски денови на културното наследство

Европски денови на културното наследство 22 – 28 септември 2022 година. „Одржливо наследство“ е темата на Европските денови на културно наследство 2022. Со тоа

Read more