Четиринаесет центри за култура ќе добијат нова кино опрема

Министерот за култура Елизабета Канческа-Милевска, на денешниот прес, заедно со директорот на Филмскиот фонд Дарко Башески, ја најави реализацијата на проектот за оспособување на постоечката кино-опрема и активирање на кино-салите во четиринаесет национални установи – центри за култура во Република Македонија.

„Овој проект, кој се наоѓа во програмата за работа на Владата на Република Македонија, предвидува обновување на опремата за прикажување на филмови во кино-салите во центрите за култура, со што ќе се оспособат веќе постоечките капацитети и ќе се овозможи прикажување на филмови во сите градови низ Републиката“, изјави Канческа-Милевска и потенцираше дека проектот за развој на кината во состав на центрите за култура е доставен до Министерството за култура од страна на Филмскиот фонд во рамките на Годишната програма за култура за 2012 година.
„Националната установа Филмски фонд претходно направи детална анализа на постојната опрема во четиринаесет установи – центри за култура, наменета за проекции на 35-милиметарска филмска лента, аудио-опремата за филмска проекција, кино-платно и сл. Од анализата се увиде дека во центрите за култура во поголемите градови постојат кино-сали со опрема за прикажување на филмови, но таа е расипана или дотраена и во најголем дел не е во функција. Во анализата се утврдија и конкретните детали кои се однесуваат на тоа кој дел од опремата треба да се замени, а врз кој дел е потребно да се извршат одредени поправки“, објасни министерката за култура.

Проектот за оспособување на постоечката кино-опрема и активирање на кино-салите во четиринаесет национални установи – центри за култура во Република Македонија, ќе се реализира преку Националната установа Филмски фонд и ќе се спроведува во три фази, односно во три буџетски години, започнувајќи од оваа, 2012 година.

Во Првата фаза, која започнува оваа 2012 година, ќе опфати кино-сали во центрите за култура кои поседуваат кино-проектор и кино-оператор и тоа во: Куманово, Охрид, Струга, Прилеп, Крива Паланка, Неготино и Кочани. Втората и третата фаза, во буџетските 2013 и 2014 година, ќе опфати центри за култура кои располагаат со кино-сала во добра состојба, но со реална потреба од поголеми инвестиции за да се обезбеди кино-опрема (проектор, платно, аудио-опрема и сл.). Со втората фаза се опфатени центрите за култура во: Тетово, Гостивар, Дебар и Кичево. Третата фаза ќе ги опфати центрите за култура во Велес, Струмица и Делчево.

You May Also Like