Семинари за инклузија на децата со посебни потреби

„Инклузија на децата со посебни потреби во училиште и релевантни статегии за применета бихејвиорална анализа (АБА)“ и „Учење на вербално однесување на аутистични и други деца со посебни потреби, со лесни и умерени сознајни говорни нарушувања“ се темите на семинарите што ќе се одржат денеска во Гевгелија.

gevgelija

Тие се одржуваат во рамки на проектот „Програма за целосна социјализација на децата со посебни потреби во нивните заедници“, финансиран од Европската Унија, кој го спроведуваат Фондацијата „Аполонија“ од Гевгелија и МНЗА „Македонското научно здружение за аутизам“.

Главната цел на проектот е да се зголеми социјалната интеграција и развојот на децата со посебни потреби во 4 општини од Југоисточниот регион: Гевгелија, Дојран, Валандово, и Богданци.

Предавачи на овој семинар ќе бидат претставници на „Монороди“ едукативниот центар за аутизам од Атина, Грција – м-р Ана Плеса Кафантари – специјализиран психолог за применета бихејвиорална анализа и д-р Игнатиос Кафантарис – лекар, детски психијатар

Еден од семинарите е наменет само за дефектолози кои секојдневно работат со децата со посебни потреби, а на семинарот за применетата бихејвиорална анализа (АБА) ќе присуствуваат и наставници, стручни соработници и родители на деца со посебни потреби.

Овој проект е финансиран од Европската Унија преку Европскиот инструмент за демократија и човекови права, со 77.000 евра.

You May Also Like