Нови е-книги во издание на „Блесок“

Блесок обjави три нови еКниги  – авторски избрана поезиjа од славниот босански поет Миле Стоиќ, на македонски, хрватски и англиски под наслов “Ги сакам исплуканите”.

Овие три еКниги jа претставуваат печатената верзиjа на книгата од Миле Стоиќ  и се наjава за првиот од трите наслови кои ке бидат обjавени во реномираната повеќеjазична поетска едициjа на Блесок, ЕваТас, кои се веќе во печат.

You May Also Like