Nature meets technology во Лазарополе

Nature meets technology, работилница за звук во природна средина, се одржува во село Лазарополе од 22 до 24 јуни 2012.

Во организација на post global recordings & co-linear во селото Лазарополе од 22-24 јуни 2012 се одвива работилница за звук и теренски снимки под име Nature meets technology. Nature meets technology е работилница за звучен пејзаж и теренски снимки, каде уметниците што сакаат природа и звук и имаат сличен пристап кон музиката и животот, ќе имаат можност се соберат на едно прекрасно место и заедно да работат, создаваат, да ја претстават својата работа, да соработуваат и да уживаат во природата.

Се работи за интерактивна работилница наменета за локални артист и млади кој се заинтересирани за звук, теренско снимање, аудио монтажа и продукција, радио арт, саундарт и сл. и сите оние кој имаат интерес да се запознаат со основите на звучната уметност. Работилницата се состои од работни сесии, кратки предавања, презентации, дискусии, теренско снимање на звуци и практична работа во природа, како и поединечни и групни настапи и импровизациски сесии на отворен простор, каде низ текот на оваа работилница имаат можност прво теоретски да се запознаат со проблематиката и начинот на работа, а потоа и практично се запознаат со концептот на теренско снимање со преносни аудио снимачи, како и целосен третман на снимениот звук од трансфер, монтажа, процесирање, секвенцирање па се до креирање, продукција и изведба на конкретна звучна форма.

Работилницата ја водат кураторите Тони Диимтров и Сашe Пуцковски, а на работилницата учествуваат етаблирани музичари од македонската електронскa сцена. Резултатот од ова работилница ќе се претстави со импровизациски сесии во рамките на самиот настан во Лазарополе, а добиените снимки во нивната завршна форма ќе се издадат како колаборативно издание помеѓу етикетите кој стојат позади проектот, post global recordings и co-linear.

Ова е еден чекор кон креирање на своевидна аудио заедница која ќе ги има сите параметри на една здрава сцена која меѓусебно ќе комуницира и соработува во иднина. Работилницата е втора во серијата работилници од овој тип (по работилницата за звучен пејзаж во урбана средина), а во план е иницијативата да продолжи и да се развива понатаму.

You May Also Like