Цар Самоил (2)

(продолжува) Бугарските историчари Павлов, Тјутјунџиев и Пангурски велат дека ниту еден од комитопулите не посегнал по царската круна само затоа што сѐуште бил жив

Read more

Цар Самуил (1)

По смртта на цар Симеон, царската власт во Бугарија ја презел Петар кој владеел од 927 до 969 година. Со доаѓањето на власт, цар

Read more