Форум за аутизам во Гевгелија

Во рамките на проектот „Програма за целосна социјализација на деца со посебни потреби во нивните заедници” кој го спроведуваат Фондацијата Аполонија од Гевгелија, во

Read more