Охридски летен универзитет (ОЛУ)

Уште од 1998 година, кога за првпат беше организиран, Охридскиот летен универзитет до денес функционира како академска програма наменета за млад наставен кадар, докторанти,последипломци,

Read more