Охридски летен универзитет (ОЛУ)

Уште од 1998 година, кога за првпат беше организиран, Охридскиот летен универзитет до денес функционира како академска програма наменета за млад наставен кадар, докторанти,последипломци, истражувачи и професионалци, која нуди интензивни, проблемски ориентирани курсеви базирани на истражувања од областа на општествените и хуманистичките науки.

Инициран како производ на напорите да се промовира нов, алтернативен пристап во високото образование, ОЛУ дејствува како образовен форум за отворена интелектуална дебата, нуди теориско истражување и образовна практика, спојувајќи ги интер-дисциплинарните методологии и меѓународните академски достигнувања. На таков начин, обезбедува ефективни можности за образовен развој на нови генерации наставен кадар кој доаѓа од разни географски, културни и етнички средини.

Секоја година повеќе од 100 учесници доаѓаат од земјите на Централна, Источна и Југоисточна Европа и од поранешните советски републики да ги следат курсевите на летните школи во текот на две до три недели, понудени од професори од Универзитети од целиот свет кои се истакнати во своите дисциплини. ОЛУ со тоа воспоставува меѓународна академска мрежа, која нуди платформа за постојана и продуктивна соработка.

Меѓу најистакнатите предавачи на досегашните летните школи се:

Prof. Simon Critchley, Prof. Ray Brassier, Prof. Drucila Cornell, Prof. Stefano Bianchini, Prof. Judith Batler, Alberto Toscano, Gabriele Griffin, Ugo Vasiljevic, Prof. Ida Sinkvic, Prof. Charles Kupchan, Prof.Andrew Rossos, Prof. Bogdan Szajkovski, Prof. Kevin Robins, Prof. Andrea Peto, Svetlana Slapsak, Keith Brown, Prof. Obrad Savic, Rosi Braidotti, Prof. Jelisaveta Blagojevic и други.

Системот на работа, кој Институтот Евро Балкан го создаде со организирањето на ОЛУ, успешно го применува и во последипломските студии, каде дел од овие професори се јавуваат како визитинг професори или ментори на тези.

За оваа 2011 година, Охридскиот летен универзитет во својата програма има летни школи од следните области: Археологија, Политичка теорија, Византологија, Студии на холокаустот и Родови студии.

Охридскиот летен универзитет претставува:

–          Преку  35 различни летни школи;

–          Преку 1000 студенти;

–          Меѓународно реномирани предавачи;

–          Единствена ваква школа во Југоисточна Европа.

_________________________________________________

 

ОХРИДСКИ ЛЕТЕН УНИВЕРЗИТЕТ 2011

По 14ти пат организираниот Охридскиот летен универзитет, оваа година ги нуди следните летни школи:


„Летна школа за конзервација и заштита на културното наследство“

19-ти Јуни до 2-ри Јули, Хотел Пела, Охрид
Директор на школата:  Д-р Елизабета Димитрова,Св. Кирил и Методиј, Скопје
Координатор на школата: Мишко Тутковски
Предавачи:  Д-р Elżbieta Basiul, Д-р Katarzyna Polak, Д-р Maria Rudy, Д-р Solida Lim, Д-р Alina Tomaszewska и Д-р Teresa Kurkiewicz од Универзитетот Никола Коперник, Полска

„Не-интрузивна теренска археологија: Систематски набљудувања, геофизика, далечински испитувања“
19-ти Јуни до 2-ри Јули, 20011, Хотел Пела, Охрид
Директор на школата: Д-р Божидар Слапшак, Универзитет Љубљана
Ко-директор на школата: Д-р Предраг Новаковиќ, Универзитет Љубљана
Координатор на школата: М-р Бојана Јанева

Предавачи: Д-р Predrag Novaković, Универзитет Љубљана, Д-р John Bintliff, Универзитет Лајден, Д-р Boris Olujić, Универзитет Загреб, Д-р Bojan Djurić, Универзитет Љубљана, Д-р Chriss Gaffney, Брадфорд Универзитет, Д-р Dimitrij Mlekuž, Институт за заштита на културно наследство Љубљана, Darja Grosman, Универзитет Љубљана, Д-р Андреја Гаспари, Министерство за култура Словенија, Дамјан Донев, докторски кандидат, Лајден Универзитет

„Интердисциплинарна летна школа за македонските културни идентитети”
19-ти Јуни до 2-ри Јули, 20011, Хотел Пела, Охрид
Директор на школата: Д-р Елизабета Шелева, Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје
Кординатор: Ивана Крајчиновиќ
Предавачи: Д-р Péter Krasztev, Central European University CEU, Унгарија, Д-р Metin Izeti, Државен универзитет, Тетово, Д-р Небојша Вилиќ, Универзитет Св. Кирил и Методиј

„Дијалектичките меѓузависности на теоријата и праксата на феминизмот: Истражувајќи ги прашањатa на родот, транзицијата и Балканот”
19-ти Јуни до 30-ти Јуни, 20011, Хотел Силекс, Охрид
Директор на школата: Д-р Катерина Колозова, Институт „Евро-Балкан“
Координатор: M- р Славчо Димитров

Предавачи: Д-р Marina Grzinic, Институт за филозофија и научно-истражувачки центар при Словенечката Академија за наука и уметност, Љубљана; Д-р Jasmina Husanovic, Универзитет Тузла, и Универзитет  Сараево; Д-р Nina Power, Универзитет Роехамптон, Лондон; Д-р Jelisaveta Blagojevic, Сингидунум Универзитет, Белград

„Различни начини за преживување на Евреите и Ромите во Македонија: од отпор до сеќавање”

26-ти Септември до 3ти октомври, Хотел Пела, Охрид
Директор на школата: Д-р Софија Грандаковска, Институт „Евро-Балкан“
Координатор на школата: М-р Станимир Панајотов
Предавачи: Д-р Krinka Vidakovic-Petrov, Институт за литература и уметност, Белград, Д-р Michael Stewart, University College, Лондон; Д-р Mira Mayer; Д-р Evgenii Daynov, Центар за социјални пракси, Нов бугарски универзитет, Софија, м-р Станимир Панајотов, м-р Славчо Димитров, Институт „Евро-Балкан“.

You May Also Like