Охридски летен универзитет (ОЛУ)

Уште од 1998 година, кога за првпат беше организиран, Охридскиот летен универзитет до денес функционира како академска програма наменета за млад наставен кадар, докторанти,последипломци,

Read more

Студирајте етнологија и антропологија

Институтот за етнологија и антропологија, при Природно – математичкиот факултет, кој е дел од Универзитетот Свети Кирил и Методиј, започна со промоција на својата

Read more