Ника и Македонците

Божицата Ника (Нике) е древна божица и персонификација на победата којашто ја почитувале меѓу другите и античките Македонци

Read more