Локалните приказни треба да се раскажат на поуниверзален начин

Последниве неколку години, се забeлежува подобрување на квалитетот во филмската продукција на земјите од Југоисточна Европа. Забележителен е развој на филмскиот јазик и на

Read more