Амнезија, амнестија или кадровска евакуација?

Понекогаш не треба да си многу паметен за да сфатиш во кој правец одат работите, и да видиш како реагира една власт која е

Read more