Пристапно предавање на Нада Поп-Јорданова во МАНУ

В среда (20 март, 2013) во 12:00 часот во Mакедонската академија на науките и уметностите пристапно предавање ќе одржи акад. Нада Поп-Јорданова, по повод нејзиниот избор за редовен член.

Предавањето на акад. Поп-Јорданова е на тема „Емоциите и здравјето“. Собирот ќе го отвори акад. Владимир Серафимоски, секретар на Одделението за медицински науки .

За научниот придонес на акад. Нада Поп-Јорданова ќе зборува акад. Момир Поленаковиќ.

You May Also Like