Книжевна вечер посветена на Радоје Домановиќ

Книжевна вечер во новиот циклус на книжевните работилници на “Спона” посветена на Радоје Домановиќ и неговите Сатири ќе биде обработена во сабота на (29 септември) со почеток во 18:00 часот во Скопје, Кафе Ли.

Модератор на вечерта ќе биде Татјана Б. Ефтимоска, професор по книжевност во скопската гимназија Нова.
Радоје Домановиќ (1873-1908) е најистакнат писател на сатирични приказни во епоха на реализмот во српската книжевност. Кога го завршил филолошкиот факултет на Високата школа во Белград, работел како професор по српски јазик и книжевност и историја. Политички бил активен како писател и публицист, соработник на опозициските весници.
Неговата професорска и работа како свештеник е типичен за напреден интелектуалец во тоа време: постојано е отпуштан од работа, преместуван е од едно на друго место, за на крај да заврши како коректор на државните весници.
Припаѓал на боемскиот круг со Милован Глишиќ и Јанко Веселиновиќ. Пред крај на неговиот живот, длабоко разочаран, живеел и умрел напуштен и очаен.

За животот објавил Приказни (1899), потоа Чича Мита од народот,  Прекинување на страстите и останати приказни (1902), Кралевиќ Марко по втор пат меѓу Србите, Данга, Воџа (1902(, Три приказни за младината (1903), Приказни (1905).

You May Also Like