Репертоар на Народниот театар во Битола

Оваа недела (11-16 февруари) на репертоарот на Битолскиот народен театар се следниве претстави:

 

11.о2.2013 понеделник  19.30 часот
Хамлетмашина од Хајнер Милер
режија: Урбан Андраш

12.02.2013  вторник   19.30 часот
Хамлетмашина од Хајнер Милер
режија: Урбан Андраш

13.02.2013 среда  19.30 часот
Лет во место од  Горан Стефановски
режија : Ненад Витанов

14. 02.2013  четврток  19.30 часот
Лет во место од  Горан Стефановски
режија : Ненад Витанов

15. 02.2013 петок  19.30 часот
Хамлетмашина од Хајнер Милер
режија: Урбан Андраш

16. 02.2013  саљбота  19.30часот
Хамлетмашина од Хајнер Милер
режија: Урбан Андраш

You May Also Like