Храна за децата на улица

Како и секоја година, традиционално, невладините организации “Уметност на живеење Македонија”, “Арт Лајф”, “СУНА”  и “Банка за храна Македонија” со своите активности се приклучија

Read more