Јавен повик: „Од центарот кон периферијата: Културата како алатка за социјален развој“

Град Скопје ги повикува сите заинтересирани правни субјекти и тоа: установи од областа на културата, здруженија на граѓани и фондации, како и други правни

Read more