Јавен повик за избор на предлог концепти на Фестивалот “SKOPJE LIGHT FESTIVAL 2022”

Фестивалот на светлината – SKOPJE LIGHT FESTIVAL e културно-општествен настан на кој уметниците преку најразлични светлосни инсталации и видео проекции поставени на различни локации

Read more

Јавен повик: „Од центарот кон периферијата: Културата како алатка за социјален развој“

Град Скопје ги повикува сите заинтересирани правни субјекти и тоа: установи од областа на културата, здруженија на граѓани и фондации, како и други правни

Read more