Народна банка овозможи Македонците да имаат сметки на PayPal, Scrill и слични сервиси

Советот на Народната банка одржа редовна седница на која ја разгледа и ја донесе Одлуката за изменување на Одлуката за начинот и условите под

Read more