Eдукативна недела на Музејот на Народната банка организирана по повод Денот на музеите

Во текот на минатата недела, Музејот на Народната банка одржа 18 интерактивни едукативни е-средби со ученици  од 3. до 9. одделение од 6 основни

Read more

Народна банка овозможи Македонците да имаат сметки на PayPal, Scrill и слични сервиси

Советот на Народната банка одржа редовна седница на која ја разгледа и ја донесе Одлуката за изменување на Одлуката за начинот и условите под

Read more