Античките мозаици од Равена во Археолошкиот музеј

Пред македонската јавност за прв пат се изложени 25 избрани мозаици од вкупната колекција од 60 мозаици, кои се светско културно наследство и се

Read more