Славица Јанешлиева во Њујорк во организација на НГМ

Во организација на НУ Национална галерија на Македонија, во Македонскиот културен центар во Њујорк, на 27 октомври 2011 година (четврток), со почеток во 18:00 часот ќе се отвори изложба на  Славица Јанешлиева со наслов Сенки.

Изложбата „Сенки“ на Славица Јанешлиева ги истражува психолошките, философските, социолошките и антрополошките гледишта поврзани со поимот сенка. Овој проект е сублимирана проекција на една појава за која физиката има многу едноставно објаснување, но од друга страна отсекогаш го предизвикувала човештвото со својата мистериозност – од антички времиња каде сенката е метафора за психата и се поврзува со Хадовиот свет на сенки, односно земјата на мртвите, па се до современите психоаналитички толкувања, според кои, сенката е приказ на несвесното и ирационалното.

Момент кој е нагласен е комплексното психолошко значење кое го рефлектира мистериозноста на сенката, како далечен, примитивен и непробирлив аспект на умот. Јанешлиева се повикува на Јунг, според кој сенката или „аспектот на сенка“ е дел од несвесното и во себе ги вклучува потиснатите слабости, недостатоци, маани и инстинкти. Сенката е инстинктивна и ирационална и е склона кон проекција: свртувајќи ја личната инфериорност во воочен морален недостаток кај некој друг, покрај тоа што е лична е и сенка на општеството, хранета и запоставувана од потиснуваните колективни вредности.

Публиката е составен дел од проектот „Сенка“. Посетителот со своето присуство станува дел од светот рефлектиран во сенките, и на секого му/и е оставен простор за индивидуално доживување и толкување на феноменот сенка.

Славица Јанешлиева е родена 1973 година во Скопје. Дипломирала на ФЛУ 1996 и магистрирала на истиот факултет 1998 година. Во моментот е асистент професор на Факултетот за ликовни уметности во Скопје. Ова е нејзина 13 самостојна изложба, а изложувала на над 150 групни изложби. Добитник е на повеќе награди.

Изложбата е финансирана од Министерството за култура на Република Македонија.

Изложбата ќе биде отворена до 5 ноември 2011 година.

You May Also Like