Баба превоспитува напорна новинарка

Неретко новинарите ги користат постарите лица за да дојдат до одговори на одредени теми на кои поголем дел од народот не сака или одбива

Read more