Баба превоспитува напорна новинарка

Неретко новинарите ги користат постарите лица за да дојдат до одговори на одредени теми на кои поголем дел од народот не сака или одбива да дискутира.

Бабичката од Србија и даде неколку „васпитни“ на упорната новинарка, која очигледно своите верски убедувања се обиде да ги наметне како став.You May Also Like