10.000 милијарди фрејмови во секунда – Супер slow motion

Брзината на светлината е брзината на ширење на електромагнетните бранови во вакуум. Според теоријата на релативност, тоа е најголемата можна брзина во реалниот простор

Read more