10.000 милијарди фрејмови во секунда – Супер slow motion

Брзината на светлината е брзината на ширење на електромагнетните бранови во вакуум. Според теоријата на релативност, тоа е најголемата можна брзина во реалниот простор – временски континуум.

Брзината со која патува светлината изнесува 300 милиони метри во секунда. Дали воопшто може да се види оваа брзина? Истражувачи од Технолошкиот институт во Калифорнија ја создале најбрзата камера во светот за да се обидат да одговорат на тоа прашање.

Своите сознанија ги демонстрираa на YouTube во соработка со канал кој прикажува разни процеси со забавена брзина. Камерата снима слики во една димензија, но ги снима многу брзо.

Истражувачите имаат цел да ги подобрат техничките спецификации на камерата за да се забележуваат и најситни детали, како процесите во телото, кои би имале примена во медицината.

 

 

 

 

Извор: ЈБ

You May Also Like