Македонски поети во „Атлас на европската лирика“

Друштвото на писателите на Бања Лука од Босна и Херцеговина објави антологија на европската поезија насловена „Атлас на европската лирика”. Во антологијата на 500

Read more