Македонска академија на науките и уметностите реши да се самообезличи

Македонската академија на науките и уметностите (МАНУ) предложи нејзиното ново име да гласи – Академија на науките и уметностите на Република Северна Македонија –

Read more