Министерство за култура: Ќе има буџет ако бидат одобрени нови проекти

Пет од деветте комисии кои денеска ги преразгледуваа одбиените апликации од конкурсот за поддршка на проекти во културата во 2019 година, од Министерството за култура информираа дека предвиден е буџет доколку има новооодобрени проекти.

Од петчлената комисија за издавачка дејност и литература, каде што примиле над 2000 апликации, а одбиле 624 кои повторно ќе ги разгледуваат, сметаат дека донеле праведна одлука со тоа што предност им се дава на домашните автори наспроти странските автори и капитални преводи кои биле доминантни во минатите години. Велат дека некои одбиени иако ги задоволувале естетските критериуми, имале адмнинистративни недостатоци и некомплетна документација.

-Под ревидирање на програмата Комисијата подразбира повторно разгледување на одбиените апликанти, но не и корекција или ретерирање на веќе одобрените апликанти и сумите со кои се поддржани. Комисијата ги разгледа и ги коригираше техничките и ненамерни пропусти направени при обработка на податоците. За новооодобрените проекти за кои комисијата ќе даде позитивно мислење при ревидирањето веќе се предвидени средства во буџетот на Министерството за култура, соопшти комисијата за издаваштво под претседателство на Бертон Сулејмани.

Од комисијата за фолклор, музичка и музичко-сценска дејност во која покрај драмската имаше многу реакции во минатите три дена, соопштуваат дека обезбедени се средства за жалби и наведуваат дека максималниот износ на поддржани проекти е 100.000 денари.

  • Ќе има дополнување на програмата врз основа на предвидените средства од буџетот на Министерството ако во некој случај се утврди при повторното разгледување на предметите, наведуваат во дописот оваа комисија која ја предводи Плеурат Гаши.

За дополнување на театарски проекти има средства соопштува и Комисијата за драмска дејност, на која како претседател е потпишан Хисмет Рамадани кој е назначен на местото на Петар Арсовски. Соопштува дека имале 149 пријави, од кои 53 се прифатени, а 96 одбиени.

Во однос на реакциите во јавноста дека има здруженија и фирми кои се регистрирани непосредно пред објавување на конкурсот, оттаму велат дека во конкурост нема критериум за датумот кога се регистрирани правните лица, туку предност, како што наведуваат, им се дава на портфолиото на правното лице, референтната листа на претходно реализирани проекти што се вреднува со бодување.

Дали има технички грешки ќе разгледува и комисијата за визуелни уметности, архитектура и дизајн со која раководи Трајче Блажевски. Ќе имаат, велат, буџетски средства за новоодобрени. Тие одбиле девет проекти на национани установи, 75 на локални, 60 проекти на здруженија и 46 самостојни проекти.

Комисијата за интер дицсиплинарна дејност, пак, со која претседава Љеонора Сејдиу, соопшти дека при ревидирање на одбиените проекти не е утврдена техничка грешка и дека немаат нови одобрени проекти. Оваа комисија одбила 111 апликации.

You May Also Like