Жената во орото кај Мијаците, Брсјаците и Шопите

Љупка Стефановска е дипломиран етнокореолог од Битола, еден од ретките истражувачи во Македонија која истовремено истражувала и изработила антрополошка анализа на жената во орото

Read more